Våra tjänster

Underhållspolning av avloppsstammar och stamrensning. Stopp i Köksavlopp, toalett, golvbrunn. Stopp i utgående ledningar och servisen. Hetvattenspolning och ångning. Akuta Stopp. Stopp i Stuprör. Rörinspektion och dokumentation. Spolning av dagvattensystem. Rotskärning och fräsning i avloppsledningar. Ledsökning, felsökning och sanering.

 
 
Peter_Spolare_servicebil_spolning_avlopp_brunn_stopp_akut_akuta_service_Avloppsspolning_Spolbil_Ledsokning_Stamspolning_Avloppsrensning_Underhallspolning_Rotskarning_Rorinspektion_Avloppsfilmning_avloppsstopp.jpg

Vår kapacitet

 • Två fullutrustade spolbilar

 • En servicebil

 • 3 Inspektionskameror för rörledningar upp till 150 mm i diameter.

 • Ledsökningsverktyg

 • Fräsmaskin

 • Våtdammsugare

 • Dränkbara pumpar

 • Tvättspätt


Rörinspektion med dokumentation

Filmning av spillvatten och dagvattenledningar med tydlig dokumentation. Det finns flera orsaker varför filmning av avloppssystem behövs. Nedan följer flera användningsområden:

 • Filmning sker för att finna orsak till återkommande stopp. Tänkbara orsaker till återkommande stopp kan vara kalkbeläggningar, rötter, rost, defekta rörskarvar eller rörförskjutningar m.m.

 • Filmning sker för att finna orsak till läckage och luktproblem. Otäta rörskarvar och defekta anslutningar samt sprickor är typiska orsaker.

 • Filmning sker vid fräsning av avloppsledningar.

 • Filmning sker för att se driftstatus

 • Filmning sker för att se konditionen

 • Filmning sker för slutbesiktning

fyrkant10.jpgPeter_Spolare_servicebil_spolning_avlopp_brunn_stopp_akut_akuta_service_Avloppsspolning_Spolbil_Ledsokning_Stamspolning_Avloppsrensning_Underhallspolning_Rotskarning_Rorinspektion_Avloppsfilmning_avloppsstopp_arbete.jpg

Peter_Spolare_servicebil_spolning_avlopp_brunn_stopp_akut_akuta_service_Avloppsspolning_Spolbil_Ledsokning_Stamspolning_Avloppsrensning_Underhallspolning_Rotskarning_Rorinspektion_Avloppsfilmning_avloppsstopp_brf_bostadsratt_lagenhet.jpg

Stamspolning – Underhållspolning

Underhållsspolning av en fastighets avloppssystem är en bra investering. Ett avloppsstopp kan ge upphov till översvämningar och som i sin tur ofta resulterar i fuktskador. Detta blir inte bara en ökad kostnad för att försäkringspremierna stiger utan det är också en jobbig procedur för den enskilde individen.

Rekommendation är att underhållsspolning sker var fjärde till femte år vid flerfamiljshus med fler än 3 våningar. Vid flerfamiljshus där det är färre än 3 våningar brukar det oftast räcka med var sjätte till åttonde år.

Vårt upplägg är att vi:

 1. Aviserar lägenhetsinnehavarna 1 vecka innan utsatt dag.

 2. Underhållsspolning av varje lägenhet dvs. Högtrycksspolning med hetvatten av påstick från köks- handfats- och golvbrunnsavlopp ut till stående stam.

 3. Högtrycksspolning med hetvatten av samtliga stående stammar.

 4. Högtrycksspolning av liggande samlingsledning i fastighet ut mot gatan.

 5. När arbetet är klart överlämnas en sammanställning av utfört arbete med eventuella avvikelser som exempelvis läckande kranar och rinnande toaletter.


Peter_Spolare_servicebil_spolning_avlopp_brunn_stopp_akut_akuta_service_Avloppsspolning_Spolbil_Ledsokning_Stamspolning_Avloppsrensning_Underhallspolning_Rotskarning_Rorinspektion_Avloppsfilmning_avloppsstopp_akutbil_spolbil.jpg

Fräsning av avloppsledningar

Fräsning med kättingar, även kallad mekanisk rensning, används som
metod för att avlägsna hårda beläggningar av exempelvis; kalk, bruk,
spackel, fett och rost i avloppsledningar.

Beroende på om det är plast-, gjutjärn-, eller betongledningar används
det olika slag av kättingar. Kättingar med hullingar har man i gjutjärn- och
betongledningar, inte i plast där har man kättingar utan hullingar.
Fräsning sker alltid tillsammans med rörinspektion.


Peter_Spolare_servicebil_spolning_avlopp_brunn_stopp_akut_akuta_service_Avloppsspolning_Spolbil_Ledsokning_Stamspolning_Avloppsrensning_Underhallspolning_Rotskarning_Rorinspektion_Avloppsfilmning_avloppsstopp_skara_rotter.jpg

Rotskärning

I gamla avloppsledningar som är gjorda av betong kan det växa in rötter
igenom sprickor och defekta rörskarvar, vilket kan avlägsnas genom
fräsning med kättingar och rörinspektion.
För att förhindra att rötterna kommer tillbaka är det viktigt att ta bort de
buskar och träd som har orsakat inträngningen av rötter.


Peter_Spolare_servicebil_spolning_avlopp_brunn_stopp_akut_akuta_service_Avloppsspolning_Spolbil_Ledsokning_Stamspolning_Avloppsrensning_Underhallspolning_Rotskarning_Rorinspektion_Avloppsfilmning_avloppsstopp_hetvatten_hetvattenspolning_servicebilen.jpg

Hetvattenspolning

Hetvattenspolning används som metod för att avlägsna fett och olja i
avloppsledningar. Beroende på vad som skall spolas regleras temperatur
och tryck.
Ångning restaurangkök – Hetvattenspolning av samtliga ledningar i kök och ut till fettavskiljare.
Tining – Hetvattenspolning av frusen avloppsledning, dricksvattenledning, dagvattenbrunn eller stuprör.
Klotterborttagning – Hetvattenspolning för att avlägsna klotter.
Sanering – Hetvattenspolning av olika utrymmen som exempelvis soprum, garage och industrilokaler.


Peter_Spolare_servicebil_spolning_avlopp_brunn_stopp_akut_akuta_service_Avloppsspolning_Spolbil_Ledsokning_Stamspolning_Avloppsrensning_Underhallspolning_Rotskarning_Rorinspektion_Avloppsfilmning_avloppsstopp_akuta_jobb_servicebilar.jpg

Ledsökning

Vi hjälper er att ta reda på vart era avloppsledningar och dagvattenledningar går i
fastigheten samt utgående ledningar.


Peter_Spolare_servicebil_spolning_avlopp_brunn_stopp_akut_akuta_service_Avloppsspolning_Spolbil_Ledsokning_Stamspolning_Avloppsrensning_Underhallspolning_Rotskarning_Rorinspektion_Avloppsfilmning_avloppsstopp_slang_hetvatten_hogtryck_spolning_150_meter.jpg

Spolning och Filmning av Dagvattensystem

Vi felsöker, filmar och H-spolar dagvattensystem så som stuprör, dagvattenbrunnar
och dränering.